About us

בשלהי שנת 2015, בתום חיפושים אינסופיים אחר התכשיט המושלם, עלה הרעיון להקים מותג עצמאי העונה במדויק על ההגדרה זו. שלוש שנים מאוחר יותר ולאחר לימודי צורפות ועיצוב תכשיטים, הוקם המותג ע"י דנה וגנר. החזון היצירתי של המותג הינו שילוב עיצובים הנע בין מודרני לקלאסי. היצירות משלבות בין אותם מרכיבים היוצרים תכשיט עכשווי וטרנדי ויחד עם זאת בעל מוטיבים על זמניים, המוצאים מקום בליבה של כל אישה העונדת אותם.