הגנת פרטיות:  

פרטיותכם חשובה לנו.דנה וגנר תכשיטים לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטייך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, ואשר נאסף בעת פעילותך באתר דנה וגנר תכשיטים, למעט במקרים המפורטים להלן: 

  • אם התקבל בידי דנה וגנר תכשיטים צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטייך או המידע אודותייך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר; 
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין דנה וגנר תכשיטים; 
  • אם דנה וגנר תכשיטים תמזג או תארגן את פעילותה או את פעילות אתר דנה וגנר תכשיטים במסגרת תאגיד ו/או עוסק אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד חדש העתק מן המידע שנאגר אודותייך באתר דנה וגנר תכשיטים ובלבד שאותו תאגיד ו/או עוסק יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות בהסכם זה; 

דנה וגנר תכשיטים רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותייך בעת השימוש באתר מדנה וגנר תכשיטים לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטית וכן לדיוור ישיר, הן למבצעים והן לפרסומות, ובאישורך תנאים אלה הנך מביעה את הסכמתך המפורשת לכך. דנה וגנר תכשיטים תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי. 

בעת השימוש באתר דנה וגנר תכשיטים ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים שהוצגו בפניך, המודעות שבהן צפית, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. אם את רק מבקרת באתר, מבלי להזדהות, המידע שייאסף יישא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. במקרה זה המידע לא ישויך לפרטייך האישים, השמורים במערכות המחשב של דנה וגנר תכשיטים באינטרנט אם בחרת לקנות בו.